Anssi Taulu

Artist biography

Kuvanveisto on tapani jäsentää kokemuksia. Tutkin yhteistä historiamme ja seuraan jokapäiväisiä ilmiöitä, kuten rutiineja ja rituaaleja. Usein näiden tekojen motiivit jäävät varjoon.

Veistoksissani ja installaatioissani yritän paljastaa nämä piilotetut rakenteet. Osa toimintamme vaikutuksista jää huomaamatta, mutta osa niistä löytyy ympäristöstä.

Olen kiinnostunut moniaistisesta kokemuksesta, ja siksi haluan luoda tiloja, joihin katsojat voivat mennä sisään ja kokea erilainen todellisuus. Tilan jossa voi kokea autuuden ja lohdutuksen tunteen samanaikaisesti.

Pääperiaatteitani ovat läpinäkyvyys, keveys ja syklisyys. Olen kiinnostunut paikoista ja esineistä, jotka ovat menettäneet alkuperäisen tarkoituksensa ja avaavat mahdollisuuden uusille ideoille. Käytän usein erilaisia kierrätysmateriaaleja, pahvia, pleksilasia, puuta ja ready-made objekteja.

Project images