Mari Antjärvi

Artist biography

Mari Antjärvi kuvaa maalauksissaan pääasiassa ihmisyyttä. Tuotannon keskeisiä piirteitä on maalauksellisuus, jossa selkeä muoto käy vuoropuhelua häivytetyn maalausjäljen kanssa. Teosten kuvakieli yhdistelee esittäviä elementtejä ekspressiivisin keinoin. Pääosassa on yksilökuvaus, johon sekoittuu abstrakti ulottuvuus. Realistinen ilmaisu jää alisteiseksi maalausjäljelle ja muodolle. Aihemaailmaa ruokkivat filosofiset kirjoitukset ja pohdinnat eksistentiaalisesta ahdisuksesta. Antjärvi pohtii kysymystä ihmisen minäkuvan ristiriidoista ja tasapainosta, jossa intiimiyttä ja esille tulevaa tarkastellaan niiden häilyvän välitilan kautta. Yhteiskunnallisuus on tuotannossani tärkeää, Antjärvi toteaa.

Mari Antjärvi on valmistunut SAMK Kuvataide Kankaanpäästä vuonna 2009. Hän on ollut mukana monissa yhteisnäyttelyissä, joista merkittävimmät ovat XXV Mäntän kuvataideviikot Erehtyminen – To Err Is Human (2021) ja Jyväskylän taidemuseon kokoelmanäyttely Toisia todellisuuksia (2017).

Project images